You are here

Pendigitalan Produk Insurans (Harian Metro)

Sebagai pemain industri yang sentiasa berusaha meningkatkan keupayaan dalam memenuhi segala permintaan dan keperluan produk insurans berkualiti kepada pelanggan setianya, AmGeneral optimis untuk melakukan transformasi digital dalam perkhidmatannya.

AmGeneral Insurance Berhad (AmGeneral), peneraju perkhidmatan insurans tempatan, melihat keperluan penggunaan platform dalam talian seperti e-dagang terus menjadi pilihan ramai untuk mendapatkan pelbagai barangan dan ia termasuk memiliki insurans. Sebagai pemain industri yang sentiasa berusaha meningkatkan keupayaan dalam memenuhi segala permintaan dan keperluan produk insurans berkualiti kepada pelanggan setianya, AmGeneral optimis untuk melakukan transformasi digital dalam perkhidmatannya.